อวัสดา ธรรมปาโล … อากาศหนาว ๆ กอดสาวอวบ ๆ อุ่นดีนะ